Friday, October 06, 2006

Sunday, June 06, 2004

Welcome to IRANIAN PUBLIC LAW Website
به سایت ایرانی حقوق عمومی خوش آمدید
حقوق عمومی، مقدم حقوق عمومی دانان ایرانی را برای حضور در عرصه جهانی از طریق شبکه اینترنت گرامی می دارد

حقوق عمومی ایران از سایت های زیرمجموعه شبکه حقوق است. این سایت پایگاهی است برای حقوق عمومی دانان ایرانی برای طرح نقطه نظراتشان به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی. شما می توانید عضو سایت شوید و به طور مستقیم مطالب خود را منتشر کنید. برای عضویت کافی است، آدرس ایمیل خود را برای ما بفرستید تا برای شما دعوت نامه عضویت ارسال کنیم. با دریافت دعوت نامه عضویت و با چند کلیک مختصر! به عضویت سایت در میایید و می توانید مستقیما مطالب خود را منتشر کرده و نیز هر زمان بخواهید مطالب منتشر شده خود را ویرایش نمائید

اساتید، متخصصان و دانشجویان حقوق عمومی می توانند در این سایت عضو شوند و اندیشه های حقوقی خود را با دیگر متخصصان حقوق عمومی به طرح و بحث گذارند. در تلاش برای یافتن جایگاه بین المللی شایسته برای حقوق عمومی دانان کشورمان، سایت تخصصی حقوق عمومی متخصصان این رشته را به انتشار نوشته های حقوقی به زبانهای زنده دنیا تشویق می کند.

سایت تخصصی حقوق عمومی به مرور تلاش خواهد کرد که آخرین تحولات حقوق عمومی دنیا و ایران را منتشر نماید.